Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Usługa transportowa - przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy  
Przedmiot zamówienia
usługa transportowa – przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim z terenu Gminy Zblewo  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
starogardzki  
Ulica
ul. Główna  
Numer budynku
17  
Data publikacji od
2019-04-24  
Data publikacji do
2019-08-19  
Termin składania ofert
2019-05-13 12:00  
Numer zgłoszenia
OPS.424.1.2019AL  

 

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro netto prowadzone zgodnie  z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Dotyczy złożenia ofert cenowych na usługę transportową – przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim z terenu Gminy Zblewo

 

Załączniki

  zapytanie ofertowe ...port ŚDS.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz cenowy.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy transport.doc 64 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o podpisaniu umowy.pdf 212,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się